Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản Trị

    Trưởng phòng : Trần Thị Bảo Trâm

    Phó phòng: Phạm Thị Yến Nhi

    • Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo cơ quan về các biện pháp tổ chức, điều hành hoạt động và trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, soạn thảo văn bản, khen thưởng của đơn vị.
    • Tham mưu, chịu trách nhiệm theo dõi thu chi các nguồn kinh phí của đơn vị; chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm kê, quản lý tài sản của Nhà hát.