Đoàn cải lương

    Đoàn Cải lương Tây Đô

    Trưởng đoàn: Phan Thiện Minh

    Phó Đoàn: Đặng Thành Thái

    Phó Đoàn: Võ Trọng Trí

    Số lượng diễn viên, nhạc công: 30 người